Advanced Startup Options – Windows’un açılışındaki F8 menüsü

İşletim Sistemi normal bir şekilde başlatılamadığı zaman kullanılabilecek farklı açılış şekilleridir. her biri farklı sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Windows’u farklı şekilde başlatmak için, windows yüklenmeye başladığında “f8” tuşuna basmak gerekir.
aşağıdaki başlıklar her bir açılış seçeneğini ayrıca incelemektedir.

Güvenli Mod(Safe Mode)

Eğer bilgisayar başlatılamıyorsa “güvenli mod(safe mode)” seçeneği ile başlatma ihtimalimiz vardır. Bu mod’da disk, mouse, monitor driver’lar gibi sistemin başlaması ve kullanılabilmesi için gerekli minimum driver’lar ve servisler yüklenir. Sisteme yeni bir yazılım, yeni bir donanım ya da yeni bir driver yükledikten sonra açılamıyorsa bu mod’da başlatırız ve yazılımı, driver’ı kaldırabiliriz ve sistemin ayarlarını değiştirebiliriz.

Ağ Desteği ile Güvenli Mod(Safe Mode With Networking)

Safe Mode ile aynıdır, artı olarak network kartı driver’ları ve network servisleri yüklenir. bu modda sadece yerel bilgisayarın kaynakları değil network kaynakları da kullanılabilir.

Komut Desteği ile Güvenli Mod (Safe Mode With Command Promt)

•Safe Mode ile aynıdır. Ancak grafiksel arayüz değil de komut satırı ile başlar. Diğer safe mode seçenekleri işe yaramadığı zaman ya da komut kullanılması gerektiğinde kullanılır.

Enable Boot Logging

Sistem normal bir şekilde başlatılır fakat yüklenen ya da yüklenmeyen driver’lar ve servisler için günlük tutulur. Bu günlük dosyasının adı “ntbtlog.txt”dir ve “windows” klasörüne kaydedilir. Tüm safe mode seçenekleri de aynı şekilde günlük tutar.
Bu mod, sorunun tam olarak hangi servis ya da driver’dan kaynaklandığını, öğrenmek için kullanılır.

Enable Vga Mode

Windows mevcut ekran kartı driver’ları ile en düşük çözünürlükte başlatılır. Sadece ekran kartı çözünürlük sorunlarını gidermek için kullanılır.

Bilinen En son iyi yükleme (Last Known Good Configuration)

Windows Xp, Windows Vista, Windows 2003, Windows Server 2008 işletim sistemine logon olunduğunda, sistem o anki registry ayarlarını “last known good configuration” modunda kullanılmak üzere yedekler. Bu mod, wimdows’un en son başarılı bir şekilde logon olunan durumundaki registry ayarları ve driver’lar ile başlatılmasıdır. Bu mod kullanıldığında en son başarılı şekilde logon olunan durumdan sonra yapılan driver ayarları değişiklikleri ve diğer sistem ayarı değişiklikleri yok olur. Bu mod yeni eklenen driver’dan ya da yazılımdan kaynaklanan yapılandırma hatalarını giderir. Eksik ya da bozuk dosya hatalarını gideremez. Örneğin yeni yazılım ya da driver yükledikten sonra sistem açılırken hata veriyorsa kullanılabilir. Sorunun kaynağı yapılan ayar değişikliği ise safe mode’dan önce kullanılması önerilir.

Directory Services Restore Mode

Bu mod bir safe mode türüdür. sadece domain controller olan bilgisayarlarda active directory sorunlarını gidermek için ve active directory veritabanını yedekten geri yüklemek için kullanılır.

Debugging Mode

Seri Port1 üzerinden bağlı başka bir bilgisayara, açılış ile ilgili ayrıntılı bilgiler yollar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *