DNSCMD Komut Satırı Aracı

DNSCMD Komut Satırı Aracının Kullanımı

DNSCMD aracı, MMC DNS konsolunun komut satırı versiyonudur ve Windows Server 2008 işletim sisteminin bir parçası olarak gelmektedir. Bu araç yöneticilere, zone’lar yaratma, kayıtları düzenleme, ve diğer hayati derecede önemli yönetimsel işleri komut satırı aracılığıyla yapmalarını sağlar. Bu komuta ait tüm kullanılabilir parametreleri dnscmd /? Komutuyla komut satırından öğrenebilirsiniz.

Kullanımı: DnsCmd <SunucuAdı> <Komut> [<KomutParametresi>]

<SunucuAdı>:

IP adresi veya host name    — uzak yada local DNS sunucu

.                                             – local makinedeki DNS sunucu

<Komut>:

/Info                      — Sunucu bilgisini getirir

/Config                    — Sunucu veya zone ayarlarını sıfırlar

/EnumZones                 – Zone’ları sıralar

/Statistics                — Sorgu/sunucu istatistik verilerini temizler

/ClearCache                – DNS sunucu cache’ini temizler

/WriteBackFiles            — Tüm zone veya root-hint veri dosyalarını tekrar yazar

/StartScavenging           – Sunucu scavenging’ini başlatır

/IpValidate                — Uzak DNS sunucuların geçerliliğini denetler

/ResetListenAddresses      — Sunucu IP adresini DNS isteklerine yardım etmesi için ayarlar.

/ResetForwarders      — DNS sunucuları recursive sorguları iletmesi için ayarlar.

/ZoneInfo                  – Zone bilgisini görüntüler

/ZoneAdd                   — DNS sunucusu üzerinde yeni bir zone yaratır.

/ZoneDelete                — DNS sunucudan ya da DS’ten bir zone’u siler

/ZonePause                 — Zone’u durdurur

/ZoneResume                — Zone’u yeniden kullanıma sokar

/ZoneReload                — Zone’u veritabanından tekrar yükler (Dosya veya DS)

/ZoneWriteBack             — Zone’u tekrar dosyaya yazar

/ZoneRefresh               — İkincil(secondary) zone’un master zone’dan yeniden yüklenmesi için zorlar

/ZoneUpdateFromDs          — DS integrated zone’un DS’te veri alarak güncellenmesini sağlar

/ZonePrint                 — Zone’daki tüm kayıtları gösterir.

/ZoneResetType             — Zone tipini değiştirir.

/ZoneResetSecondaries      — Zone için geçerli hatırlatma bilgisini sıfırlar

/ZoneResetScavengeServers  — Zone için scavenging sunucuları sıfırlar

/ZoneResetMasters          — İkincil(secondary) zone’un master sunucularını sıfırlar

/ZoneExport                – Zone’u bir dosyaya çıkartır.

/ZoneChangeDirectoryPartition – Zone’u diğer dizin bölümüne taşır

/EnumRecords               — Kayıtları isimle numaralandırır

/RecordAdd                 — Zone veya RootHints’te bir kayıt oluşturur

/RecordDelete              — Zone’dan, RootHints’ten veya cache’ten bir kaydı siler

/NodeDelete                – İsme denk gelen tüm kayıtları siler

/EnumDirectoryPartitions   — Dizin bölümlerini numaralandırır

/DirectoryPartitionInfo    — Dizin bölümü hakkında bilgi verir

/CreateDirectoryPartition  – Dizin bölümü yaratır

/DeleteDirectoryPartition  – Dizin bölümünü siler

/EnlistDirectoryPartition  — DNS sunucuyu bölüm replikasyon scobe’una ekler

/UnenlistDirectoryPartition — DNS sunucuyu bölüm repkikasyon scobe’undan kaldırır

/ExportSettings            — DNS sunucuyla ilgili ayarları DnsSettings.txt isimli dosyaya döker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *