Windows 7 – Denetim Masası’nı Klasik Görünüme Almak

Aşağıdaki kodu bir not defteri sayfası açarak olduğu gibi yapıştırın ve ardından dosyanın adını controlpanel.reg olarak değiştirip kaydedin. Dosyaya çift tıklayın ve sorulan soruya tamam diyerek cevap verin. Denetim Masa’nız klasik görünüme geçiş yapacaktır.

Windows Registry Editor Version 5.00

; Denetim Masası’nı Klasik Görünüm moduna al
;——————————————————–
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
“ForceClassicControlPanel”=dword:00000001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *