Tag Archives: DNS

TRACERT komutu

TRACERT Komut Satırı Aracının Kullanımı

TRACERT aracı DNS sorgusunun ağ üzerinde gönderildiği andan itibaren izlediği yol hakkında size bilgi verir. Örneğin, TRACERT komutunuwww.umutdemirhan.com için kullandığınızda, paketin kaç tane router ya da DNS üzerinden geçtiğine dair size detaylı bir listeleme yapılır. TRACERT aracının çalıştığı yöntem basittir ancak oldukça enteresandır. 1 saatlik değere sahip TTL değerli DNS sorgusu gönderilir. Tüm routerlar 1 değerine sahip bu paketi reddedeceği için, ilk router bu paketi iletmeyi reddeder ve paketi sahibine geri iletir. Paketin sahibi bu sefer TTL değerini 1 arttırır ve paketi yeniden yollar. Bu işlem süreci hedefe ulaşılıncaya kadar devam eder. TRACERT aracını açıklamaya başlarken de söylediğimiz gibi, bu araç, aracı DNS sorgusunun ağ üzerinde gönderildiği andan itibaren izlediği yol hakkında size bilgi verir.

IPCONFIG komut satırı aracı – DNS

IPCONFIG Komut Satırı Aracının Kullanımı

DNS çözümleme sorunlarının giderilmesinde kullanılan bir diğer önemli araç ise IPCONFIG aracıdır. Aynı araç genel TCP/IP sorunlarının giderilmesi sırasında da kullanılır. IPCONFIG aracının DNS ile ilgili sorun giderme sürecinde işe yarayan birkaç komutu şöyle listelenebilir.

ipconfig /flushdns – Client-side cache taraflı bir sorun yaşarsanız, flushdnsparametresinin kullanımıyla birlikte dns cache’i temizlenebilir. Bu komutla birlikte daha önceden cache’e alınmış tüm sorgular temizlenir. Sunucunun IP adresini değiştirdiği durumlar istemci hala eski IP adresinden ulaşmaya çalıştığında bu komutu girip cache’ine yeni gelen IP adresini alabilir.

ipconfig /registerdns – Bu komut eğer belirli bir zone dinamik güncelleştirme desteği veriyorsa, istemcinin kendini DNS’te tekrar kaydettirmesini sağlar

ipconfig /displaydns – displaydns parametresi oldukça yararlı ancak pekte iyi bilindiği söylenemeyen bir parametredir. Bu parametreyle birlikte client-side cache içeriği görüntülenir ve kişisel kayıtlarla ilgili sorunların giderilmesi esnasında oldukça yararlıdır.

NOT: Bu 3 parametre ve birkaç tanesi daha sadece Windows 2000 ve daha sonraki istemcilerde kullanılabilir durumdadır. NT 4.0 gibi daha eski istemciler daha temel komutlarla sınırlı durumdadır ve WIN9x istemciler WINIPCFG adı verilen farklı bir araç kullanırlar. NSLOOKUP aracında olduğu gibi, IPCONFIG aracında da “ipconfig  /?” komutu komut satırında yazıldığında detaylı yardım bilgisi görüntülenebilir.

DNS’in Performance Monitor ile İzlenmesi

DNS’i İzlemek İçin Performance Monitor’un Kullanılması

Reliability and Performance Monitor Windows Server 2008 ile birlikte hali hazırda gelen, daha önceki sürümlerinde göz ardı edilmiş ancak ağ üzerindeki olaylarla ilgili detaylı bilgiler veren bir araçtır. DNS ile ilişkilendirecek olursak, pek çok sayıdaki kritik DNS sayaçları bu araç üzerinde aktif hale getirilebilir. Bu sayaçlar arasında sorgular, zone transferleri ve diğer önemli faktörler yer alabilir.

Server 2008 DNS – Island (Ada) sorunu

Ada(Island) Sorununun Çözümü

Microsoft DNS’in eski sürümlerinde ADA(Island) Sorunu olarak bilinen olguyla ilgili pek çok doküman yazılmıştı. Ada sorunu kısaca şöyle tanımlanabilir. DNS sunucu olarak ayarlanmış bir bilgisayarın IP adresi değiştiği anda, kendi veritabanında kayıtları güncelleştirmesi ancak domain içerisindeki diğer DNS sunucuların orijinal DNS sunucudan eski IP adresiyle verileri istediklerinden dolayı elde edememesi sorunudur.  Bu durum sonucunda DNS sunucunun kendini bir adadaymış gibi göstermesinden dolayı bu soruna “island” sorunu denilmiştir.

Windows 2008 DNS; IP değişikliklerinin düzgün bir şekilde replike olabilmesi için ortam içerisindeki diğer yetkili sunucularda ilk önce kendi kayıtlarını değiştirir  ve bu yüzden ada sorununu ortadan kaldırmış olur. Bunun sonucunda, güncelleştirmeler için root DNS sunucuyu diğer DNS sunuculara göstermek bir ihtiyaç halini almaktan çıkar.